Manifestul Partidului Popular European

Manifestul Partidului Popular European Pentru ce milităm

1. Cine suntem?

Familia noastră politică este forța motrice a integrării europene. Creștin- Democrații europeni s-au înființat în anul 1976 ca primul partid european – Partidul Popular European. Acesta a devenit partidul de centru și centru- dreapta. La sfârșitul conflictului dintre est și vest a devenit actorul politic decisiv în reunificarea Europei. În timpul crizei economice și financiare am  ținut Europa unită. Și vom conduce Europa afară din criză.

2.    Care sunt valorile noastre?

 • Omul se află în centrul convingerilor noastre. Noi, ființele umane, avem o demnitate naturală inerentă, care ne face unici. Recunoaștem că tradițiile greacă, romană, iudaică și creștină, precum și Iluminismul, sunt rădăcinile civilizației noastre. Acest lucru este valabil atât pentru aceia dintre noi care cred în Dumnezeu ca sursă a adevărului, justiției, binelui și frumuseții, cât și pentru cei care nu împărtășesc această credință, dar respectă aceleași valori universale cărora le atribuie alte surse.
  • Libertatea, un drept uman fundamental, poate exista numai atunci când este însoțită de responsabilitatea personală.
  • Bărbații și femeile au drepturi egale. Aceasta trebuie să se reflecte în toate politicile.
  • Toși oamenii trebuie să se bucure de oportunități egale și de aceea trebuie să asigurăm implementarea efectivă pentru persoane cu dizabilități.
  • Acțiunea noastră se bazează pe principiul justiției și își propune să urmărească binele comun. Încercăm în continuare să eliminăm cauzele inegalității și sărăciei.
  • Acest lucru este posibil numai într-o societate caracterizată de coeziune socială și solidaritate, care include respectul pentru tradiție și instituțiile în care oameni muncesc împreună.
  • Solidaritatea este o responsabilitate comună: cei puternici trebuie să îi ajute pe cei slabi, care la rândul lor trebuie ei înșiși să facă un efort pentru a-și îmbunătăți situația.
  • Avem o obligație în fața generațiilor viitoare și prin urmare, trebuie să asigurăm finanțe publice solide și să păstrăm un mediu înconjurător sănătos.
  • Deciziile politice trebuie luate cât mai aproape posibil de cetățeni; autoritățile politice nu ar trebui să facă ceea ce oamenii pot ei înșiși să realizeze, în mod individual, în propriile familii sau în organizațiile civice: în acest sens, subsidiaritatea este o valoare centrală pentru familia noastră politică.
  • Singurul sistem politic în care aceste valori pot prospera este democrația pluralistă, în care cetățenii acceptă responsabilitatea. Cel mai bun concept economic pentru a le proteja este economia de piață socială și ecologică, în care competitivitatea și libertatea antreprenorială sunt echilibrate de justiția socială și de protecția mediului. Cel mai potrivit cadru în acest sens este o Uniune Europeană puternică, care oferă cele mai bune răspunsuri provocărilor din prezent

3.    Care sunt provocările?

 • Astăzi, Europa se confruntă cu cea mai mare provocare din ultima jumătate de secol. Criza financiară și economică a crescut dramatic șomajul și inegalitățile la nivel de oportunități și venituri. Milioane de oameni sunt privați de perspective de viitor. Criza a fost declanșată de evenimentele din Statele Unite ale Americii; totuși, cauza fundamentală a crizei este existența unor dezechilibre economice majore în zona euro și la nivelul economiei mondiale. Aceasta a fost înrăutățită de datoriile publice și private excesive din multe state membre, de supraconsum și de speculațiile lipsite de etică în domeniul finanțelor și cel imobiliar, precum și lipsa de inovare și de competitivitate.
  • Există un pericol ca populismul și radicalismul politic să se răspândească. Acestea sunt o amenințare pentru democrațiile noastre și pentru Uniunea Europeană.
  • Un nou val de globalizare a crescut dependența dintre state și actorii economici mai mult decât oricând; în același timp, Europa riscă să își piardă prosperitatea.
  • Rata șomajului juvenil a atins un nivel alarmant, subminând speranțele unei reveniri economice, afectând suportul tinerilor pentru Uniunea Europeană și contribuind la instabilitate politică.
  • Schimbările climatice la nivel mondial s-au intensificat și deficitul de resurse este în creștere.
  • Viața noastră personală, precum și societatea în care trăim, sunt supuse unor schimbări permanente ca urmare a dezvoltării rapide a tehnologiei informației și comunicațiilor.
  • Îmbătrânirea societății crește presiunea asupra sistemelor noastre de asigurare socială.
  • Incluziunea grupurilor marginalizate și integrarea imigranților rămâne o provocare importantă.
  • Pretutindeni în lume, noi mișcări pentru democrație și societatea civilă au nevoie de sprijinul nostru printr-o politică coerentă și lucidă. UE are o răspundere deosebită pentru vecinii săi cei mai apropiați de la Sud si Est.

La toate aceste provocări trebuie să găsim răspunsuri convingătoare și în care oamenii să poată avea încredere. Pornind de la realizările noastre anterioare, depinde de familia noastră politică să relansăm proiectul european. Vom realiza acest obiectiv cu noi energii, încrezători în valorile noastre fundamentale și în capacitatea noastră de a rezolva problemele esențiale ale Europei.

4.    Ce ne dorim pentru viitorul Europei?

 • Dorim o Uniune Politică Europeană. Uniunea Europeană va trebui reformată fundamental în anii care urmează. Statele membre și Uniunea vor exercita mai multă putere împreună.
  • În viitoarele alegeri europene, cetățenii trebuie să fie capabili să facă alegeri clare și cuprinzătoare cu privire la politicile Comisiei Europene. Primii pași în acest sens sunt alegerile cu adevărat pan-europene, precum și alegerea directă a Președintelui Comisiei Europene.
  • Cheia pentru viitorul Europei este echilibrul între disciplina bugetară și promovarea creșterii durabile, concomitent cu protejarea Europei sociale, iar apărarea euro este una din expresiile cele mai profunde ale procesului de integrare europeană.
  • Aceasta înseamnă modernizarea economiilor și reducerea birocrației, precum și întărirea guvernanței fiscale și economice la nivelul UE. Înseamnă, de asemenea, muncă mai multă și pe o perioadă mai lungă de timp. Toți trebuie să dezvoltăm căi mai inteligente de economisire, dar și de consum. În Uniunea Europeană, solidaritatea se traduce cel mai bine în practică prin implementarea coeziunii teritoriale, economice sși sociale.
  • Respectul pentru muncă este centrul politicilor noastre. Trebuie să fructificăm toate oportunitățile pentru a spori gradul de ocupare, în special pentru generația tânără.
  • Trebuie să definitivăm Piața Unică a Uniunii Europene. Eliminarea ultimelor obstacole pentru o circulație a persoanelor, bunurilor și capitalului cu adevărat liberă va fi indispensabilă dacă vrem să revenim la o creștere durabilă și la crearea de locuri de muncă. Ne vom strădui în continuare pentru schimburi comerciale mai libere și mai corecte la nivel internațional.
  • Trebuie să promovăm familia într-un mod care să ne reflecte valorile fundamentale, să le ofere părinților posibilitatea de a îmbina munca cu viața de familie și să încurajeze solidaritatea între generații.
  • Sănătatea și bunăstarea sunt esențiale pentru fericirea noastră, la fel ca oportunitățile în cadrul societății. Aceasta nu depinde numai de bunurile materiale și trebuie, prin urmare, să rămână esența politicilor noastre.
  • Trebuie să ne îmbunătățim constant sistemele educaționale, concentrându-ne în același timp asupra cunoștințelor și asupra abilităților, și trebuie să promovăm într-un mod mai eficient cercetarea și inovarea. Mobilitatea, limbile străine și creativitatea vor trebui încurajate în lumea profesională, precum și în sistemul de învățământ, mai mult decât până acum.
  • Reafirmăm drepturile minorităților tradiționale în cadrul statelor membre și protejăm tradițiile și patrimoniul cultural european.
  • Politica comună de imigrație și azil trebuie întărită în continuare, pentru a găsi echilibrul între identificarea talentelor de care avem nevoie, ajutorarea victimelor persecuțiilor politice și combaterea criminalității și fanatismului.
  • Trebuie să întărim Europa pentru cetățeni, asigurându-ne că aceștia se pot bucura de drepturile lor în cadrul Spațiului de libertate, securitate și justiție. Asta înseamnă că trebuie să reiterăm libera circulație a persoanelor, să protejăm securitatea acestora, să întărim controalele la granițele externe, bazându-ne pe solidaritatea dintre statele membre, să combatem eficient infracțiunile, corupția si imigrația neregulamentară și să întărim cooperarea dintre poliție și autoritățile judiciare.
 • Vrem să contribuim la integrarea cu succes a imigranților, ceea ce presupune nu doar acordarea de drepturi, ci și asumarea de obligații din partea acestora. Imigranții trebuie să respecte valorile noastre fundamentale, drepturile omului și statul de drept.
  • Extinderea Uniunii Europene a lărgit spațiul de pace, stabilitate și prosperitate peste aproape întreg continentul.
  • Procesul de extindere va continua să atragă noi state candidate. Trebuie să respectăm capacitatea Uniunii Europene de a integra noi state care îndeplinesc criteriile pentru aderare. Țărilor europene care nu pot sau nu doresc să devină membre ale Uniunii Europene trebuie să le oferim alte forme de parteneriat cu UE.
  • Politica Europeană de Vecinătate, ca mijloc cheie pentru a construi relații apropiate cu vecinii, bazându-ne pe valori comune, trebuie întărită. Aceasta trebuie să conducă la crearea unui cerc de prieteni ai UE si prieteni între ei, protejând astfel securitatea și prosperitatea.
  • Trebuie să combatem eficient schimbările climatice și să întărim biodiversitatea. Aceasta înseamnă nu numai a avea în vedere în permanență încheierea de acorduri internaționale constrângătoare din punct de vedere juridic, ci și crearea de stimulente pentru a crește eficiența energetică și utilizarea energiilor regenerabile prin comercializarea certificatelor de emisii de carbon, precum și, în general, asigurarea unui consum mai durabil. Înseamnă de asemenea, că toate țările, în special cele bogate, vor trebui să își adapteze constant modul de viață și de utilizare a resurselor în vederea unei dezvoltări ecologice, inteligente.
  • Uniunea Europeană are nevoie de o politică energetică comună care asigură securitate energetică, sporește eficiența și este sustenabilă dar și accesibilă pentru consumatori.
  • Avem nevoie de o veritabilă politică externă europeană, în care statele membre să vorbească pe o singură voce și să își unească forțele. Aceasta înseamnă că mai multe decizii privind politica externă a Uniunii Europene ar trebui luate prin vot majoritar și nu prin vot în unanimitate. Chiar și în vremuri de constrângeri bugetare, ba cu atât mai mult în asemenea momente, trebuie să ne dezvoltăm capacitățile comune de apărare printr-o mai bună distribuire a resurselor în cadrul NATO și al UE. În secolul al XXI-lea, Europei îi este indispensabil un parteneriat transatlantic solid, bazat pe împărtășirea unor valori comune.
  • Avem nevoie de o nouă strategie pentru a promova democrația și drepturile omului. Trebuie să ne îndeplinim responsabilitatea în fața lumii prin îmbunătățirea strategiilor de asistență și întărirea instituțiilor globale. Recunoscând că modelul occidental care îmbină democrația cu economia de piață nu este singurul model la nivel mondial, trebuie să continuăm să ajutăm democrațiile din întreaga lume și să ajutăm țările sărace să se ajute ele însele
 • Avem nevoie de o politică modernă în ceea ce privește internetul, care să imprime echilibrul corect între libertatea de expresie și libertatea de creație pe de o parte și protecția datelor personale și drepturile autorilor și ale consumatorilor pe de altă parte. Piața unică digitală are potențialul de a crea noi locuri de muncă și de a face economiile mai competitive și mai dinamice.
  • Partidele politice sunt indispensabile pentru viitorul democrației noastre. Vrem partide mai apropiate de cetățeni și mai europene. Indispensabile pentru viitorul democrației noastre, partidele vor trebuie să dezvolte și să îmbunătățească modalități care să permită participarea membrilor și a alegătorilor la procesul de luare a deciziilor. În același timp, familiile politice la nivel european vor fi nevoite să devină mai puternice.

Viitorul Europei este în mâinile noastre și este responsabilitatea noastră, ca cea mai numeroasă familie politică. Prin politicile noastre, ne angajăm să realizăm un viitor prosper, de succes și sigur pentru cetățenii europeni.